Candidat la președinția
Federației Române de Handbal

Asociații județene de handbal

Cu implementare în 6 luni de la preluarea mandatului FRH --› AJH-urile vor primi sprijin juridic, logistic și material pentru consolidare și eficientizare, vor fi inființate AJH acolo unde lipsesc, astfel încât din 2022 acestea să aibă capacitatea de a prelua și coordona / susține noul format competițional pentru copii / juniori
Implicarea AJH în organizarea fazelor preliminare a campionatelor de juniori --› în strânsă cooperare cu FRH
FRH va asigura costurile cu baremurile de arbitraj pentru fazele județene / zonale
Implicarea activă a AJH-urilor prin comisiile de arbitri aferente, în descoperirea candidaților potriviți la arbitraj și pregătirea acestora
Comisiile de specialitate din cadrul AJH nominalizeaza arbitri pentru fazele județene / zonale
AJH, prin comisiile de arbitri județene, va recomanda CCA din FRH numirea arbitrilor din cadrul AJH pentru fazele superioare și pentru competițiile seniorilor
Implicarea AJH în descoperirea tinerilor (din cadrul AJH) --› tineri talentați cu premise de a face parte din loturile naționale
FRH va sprijini financiar desfășurarea activității AJH
FRH se va implica în identificarea și stabilirea unor parteneri / sponsori pentru fiecare AJH

Copii și Juniori

1. Refacere sistem competițional
Faza I: organizarea pe plan județean-implicarea AJH în organizarea și conducerea fazelor preliminare.
Faza II: caștigatoarele acestor faze preliminare vor obține calificarea pentru fazele superioare organizate de FRH
Faza III: Turnee semifinale-finale organizate de FRH
Campionat simplu fără restricționări de participare la joc
2. Sponsori / Parteneri pentru fiecare competiție ⚠
3. Organizarea periodică de selecții(trialuri) a tinerelor talente și antrenori pentru a deveni componenți ai centrelor naționale de pregătire și ai loturilor naționale
4. Instituirea unui sistem echitabil de premii pentru performanță (antrenori, jucatori) – pentru antrenorii ai căror jucători vor fi selecționați la centre olimpice, centru național de excelență, loturi naționale --› aici vor funcționa cei mai buni antrenori români ⚠
5. Refacere concept / funcționare centre naționale de pregătire --› creșterea numărului acestora ( de la 4 la 8)
6. Baremurile de arbitraj vor fi suportate de către FRH pentru fazele preliminare și finale⚠
7. Eliminarea tuturor măsurilor discriminatorii --› eliminare talii / eliminare restricții de participare la joc pentru copii și juniori
8. Proiectarea și implementarea unui program de pregătire unitar pentru toate categoriile de vârstă ⚠
9. Implicare solidă a FRH în pregătirea sportivă și educatională a sportivilor --› susținerea educației sportive și formale, carieră duală, consiliere și reorientare profesională, mentorat ⚠
10. Sport și educație --› colaborare strânsă cu Ministerul Educației (proiecte comune) și Ministerul Tineretului și Sportului
11. Program suport psihologic pentru antrenori ⚠
12. Program suport psihologic pentru sportivi (în special cei care fac performanță, cu acordul părinților) ⚠
13. Asigurări de sănătate (sprijin juridic, financiar, consultant de specialitate) --› produs dedicat ⚠
14. Identificarea unor soluții și stabilirea unor proceduri de lucru general valabile care să opereze între autorități și cluburile de copii și juniori interesate de finanțări din bugetele publice ⚠
15. Marketing puternic pentru atragerea copiilor la handbal
16. Cursuri de pregătire pentru antrenori ⚠
17. Atragerea, dezvoltarea și specializarea unui număr mare de antrenori
18. Organizarea periodică a cursurilor de pregătire --› antrenori, arbitri, manageri --› sprijin financiar acordat de FRH
19. Simplificarea, îmbunătățirea regulamentelor în sensul clarificării lor și eliminării ambiguităților --› aplicarea unitară a acestora
20. O parte din costul cu transportul pentru jucătorii convocați la loturile naționale vor fi suportate de FRH
21. Bonusuri financiare pentru antrenorii care au pregătit jucătorii selecționați la echipele naționale și centrele naționale de pregătire --› constituirea unui fond de bonus
22. Restabilirea demnintății obiectivelor --› calificări la cât mai multe campionate europene și mondiale și obtinere de medalii
23. Transmiterea TV a turneelor finale --› identificarea unor parteneri media interesați
24. Posibilitatea antrenorilor echipelor de a acorda calificative arbitrajului.

Tineret

1. Asigurarea tranziției juniori-tineret- seniori prin competiții organizate și finanțate de FRH
2. Asigurări de sănătate (sprijin juridic, financiar, consultanță de specialitate)
3. Asigurarea unor servicii de consiliere sportivă și orientare în carieră
4. Promovarea unui produs interesant / vandabil --› pentru sponsori, pentru media, pentru public
5. Asigurarea unui număr cât mai mare de jucători de valoare care să poată participa cu succes în campionatele de seniori
6. Asigurarea unui echilibru stabil între viața sportivă și școală și/sau a tranziției eficiente de la viața sportivă la piața muncii (când situația o impune)

Seniori

1.Rebranding-ul ligilor naționale – se are în vedere generarea unui “nou produs” handbalistic pentru piața media și pentru sponsori / parteneri
2. Obținerea unui nou contract de drepturi de difuzare pentru televiziune mai eficient / avantajos pentru cluburi
3. Refacerea / Optimizarea sistemului competițional adaptat situației actuale a handbalului românesc --› prin colaborarea strânsă cu toate componentele implicate în desfașurarea programului competițional
4. Eliminarea condițiilor restrictive de participare --› pentru jucătorii tineri
5. Eliminarea implicării FRH în organizarea internă a echipelor --› cu respectarea normelor și cerințelor federațiilor internaționale și regulamentelor FRH
6. Program ciclic de instruire / Organizarea periodică a cursurilor de pregătire a antrenorilor, arbitrilor, managerilor cu asigurarea resurselor financiare (parțial sau integral)
7. Sistem competitional unitar și performant --› atât la feminin, cât și la masculin
8. Asigurarea unui sistem competițional corect prin îmbunătățirea arbitrajelor --› consolidarea monitorizării, marirea baremurilor de arbitraj, eliminarea vicierilor de rezultate, întărirea sancțiunilor, introducerea evaluării arbitrajului și din partea oficilialilor înscriși pe raportul de joc
9. Mecanism de plăți centralizat către arbitri, observatori, arbitri ajutători.
10. Optimizarea funcționalității comisiilor --› inclusiv asigurare suport logistic și financiar
11. Sistem digital integrat / Registru evidență sportivi legtimați
12. Sistem digital integrat de administrare --› circulație documente
13. Regândirea sistemului de taxe de transfer
14. Reevaluarea întregului sistem de taxe din regulamentele pe baza cărora FRH își desfășoara activitatea

Loturi naționale

1. Crearea unui centru de recuperare și refacere modern --› crioterapie, sistem de monitorizare medicală al sportivilor etc. ⚠
2. Asigurări medicale --› care să acopere, să ofere protecție și siguranță medicală sportivilor
3. Pregătire / Suport psihologic pentru antrenori și sportivi
4. Centru de consiliere, orientare și sprijin / Carieră duală / Mentorat și coaching
5. Identificarea unor posibili parteneri care să acorde sprijin loturilor naționale
6. Calificări la toate competițiile internaționale și obținerea de medalii

Arbitri

1. Pregătirea și instruirea permanentă a arbitrilor --› pregătire fizică, teoretică și psihologică (suport)
- cursuri de pregătire cu suport financiar FRH
- participarea la cursurile arbitrilor și a reprezentanților antrenorilor, jucătorilor, conducătorilor pentru a stabili o linie modernă și unitară de arbitraj
2. Mecanism de plăți centralizat către arbitri, observatori, arbitri ajutatori
3. Aducerea baremurilor de arbitraj la un nivel similar campionatelor de top din Europa
4. Parteneriate cu federaţii de handbal din alte țări pentru pregătirea arbitrilor (participări la programe de pregătire /cursuri, conducere meciuri etc.)

FRH

1. Reabilitarea și modernizarea sediului FRH / Identificarea posibilităților de construire a unui nou sediu pentru FRH
2. Adoptarea unui sistem de management al documentelor
3. Îmbunătățirea Departamentului de Marketing în cadrul FRH (eventual externalizarea activității către o companie specializată) --› pentru obținerea unei vizibilități mai bune și a promovării handbalului, inclusiv ca produs media
4. Fluidizarea / Îmbunătățirea acțiunii de comunicare FRH --› conferințe de presă lunare cu participarea decidenților, transparentizarea și explicitarea scopurilor și decizilor luate sau pe cale de a fi luate
5. Centralizarea bazelor de date / Crearea unor arhive accesibile --› digitalizare
6. Îmbunătățirea site-ului FRH cu secțiuni dedicate si cu alte funcțiuni utile

Constantin DIN candidat la președinția Federației Române de Handbal

Ce va propun

Ce va propun

Cu implementare în 6 luni de la preluarea mandatului FRH --› AJH-urile vor primi sprijin juridic, logistic și material pentru consolidare și ...

Actiuni

Actiuni

Un program bazat pe soluții. Reconstrucția și consolidarea instituțională. Identificarea și exploatarea unor căi de finanțare ...

De ce eu?

De ce eu?

Pentru că sunt în handbal de 30 de ani. Pentru că acești 30 de ani nu s-au scurs fără rost, ci am învățat, m-am instruit, am evoluat, am observat și am ...

Argument

Argument

Trăim într-o lume în schimbare, la care trebuie să ne adaptăm și căreia nu numai că trebuie să ii facem față, dar trebuie să avem succes, să ...